Laatste nieuws

20/9/2022

Meer Magische Momenten!

We gaan het weer doen: Een nieuw VOPN congres. in 2022 Eerst online en dan in december....live!

24/8/2022

Hallo leden.

We hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad met veel water(ijsjes) en verkoelende briesjes.
 

14/6/2022

De VOPNieuwsbrief staat nu voor alle bezoekers van de website beschikbaar

19/11/2021

Oplossingsgericht werken heeft in 2017 de status gekregen van “wetenschappelijk bewezen volgens goede aanwijzingen”

9/7/2021

Op de 8e Algemene Ledenvergadering van de VOPN zijn 2 bestuursleden herkozen en 2 nieuwe bestuursleden gekozen: het bestuur bestaat nu

20/4/2021

The secret of resilience: How to overcome challenges and turn them into
valuable learning experiences.

23/1/2021

Met een keynote van Anton Stellamans (https://www.ilfaro.be/) over "De macht van de verbeelding

19/1/2021

Met grote verslagenheid hebben wij de afgelopen week kennis genomen van het toch nog onverwachte overlijden van onze collega, VOPN lid, voormalig V

7/1/2021

Het 4e Nationale VOPN congres gaat 23 januari as online: 

31/5/2020

In de nieuwsbrief van mei 2020:

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 25 juni as via Zoom

Pagina's