In memoriam Hans Cladder 1944 - 2021

19/1/2021

Met grote verslagenheid hebben wij de afgelopen week kennis genomen van het toch nog onverwachte overlijden van onze collega, VOPN lid, voormalig VOPN bestuurslid en auteur van het eerste nederlandstalige boekje over oplossingsgerichte therapie:

Hans Cladder 

Hans heeft de afgelopen 20 jaar veel betekend voor de oplossingsgerichte benadering in Nederland en heeft tussen 2014 en 2018 een cruciale bijdrage geleverd aan het opzetten van de VOPN. Hij was een meester in "de dingen simpel maken", en er voor zorgen dat de processen binnen het bestuur weer vlot getrokken werden. Een man van weinig woorden, maar als hij iets zei was het "spot on". 
Ook een man van de no nonsense: ooit hebben we hem een keer gevraagd of hij erelid wilde worden van onze vereniging, maar ondanks dat hij niets zei was het duidelijk dat dat niet de bedoeling was ondanks dat we ook zagen dat het idee hem niet onberoerd liet. 


We zullen deze lieve, bijzondere, wijze en markante man missen ! 
 
Het bestuurd van de VOPN