Bestuur & Secties

VOPN Bestuur

Voorzitter:                         vacant: Esther de Wolf (oktober 2015, afgetreden juli 2021)
 
Secretaris:                        vacantAlfred Volkers (benoemd juni 2018, herkozen juli 2021)
 
Penningmeester:              vacant: Mark Crouzen (oktober 2015, afgetreden juli 2021)  
 
Algemeen bestuurslid:      vacant: Frank van der Heijden (benoemd juni 2018, herkozen 2021) 
 
Algemeeen bestuurslid:    vacant  
 
Kascommissie 2021:         Marianne Geurts en Ella de Jong. 
 
 
Op 8 juli 2021 zijn nieuwe bestuursleden gekozen: Ella de Jong en Ron van Achteren: de functies bestuur worden nog bepaald
 

VOPN Secties & Commissies

Het bestuur van de VOPN stimuleert het instellen van verschillende secties. Leden kunnen een verzoek indienen voor de oprichting van een sectie bij het bestuur van de VOPN.  De secties die inmiddels zijn opgericht zijn :  
 
1. Commissie Aanmelding & Registratie (A&R)
 
Beschrijving:  
 
Contactpersonen: : Herman Prust, Erica Bohnen, en Ina Zeitlin.
Contactgegevens: 
 
 
2. Sectie Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs
 
Beschrijving: Wil je kennis delen, casu├»stiek bespreken, inspiratie vinden en een bijdrage aan het jaarlijkse congres leveren? Neem contact op met Dirk  of Sandra. Ze zijn praktisch ingesteld en helpen je bij wat jij wilt bereiken om oplossingsgericht werken in het onderwijs te bevorderen.

Contactpersonen: Dirk van der Wulp en Sandra Elzinga, 

Contactgegevens: dirk@motiverenisteleren.nl en sandra@betaonderwijsopmaat.nl

 

3. Congrescommissie 2020

Beschrijving: 

Contactpersonen: Frank van der Heijden, Ron van Achteren en Jac Rongen

Contactgegevens: 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept de leden van de VOPN jaarlijks bijeen voor een Algemene Ledenvergadering. Agendapunten kunnen door de leden bij het bestuur vooraf worden ingediend. Alle leden hebben tijdens de ALV het recht om het woord te voeren. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 

Statuten en reglementen

Kijk in het besloten gedeelte van de website voor leden: Dashboard bij Notulen en documenten