Bestuur & Secties

VOPN Bestuur

Voorzitter: Esther de Wolf 
 
Secretaris: Vacant
 
Penningmeester: Mark Crouzen
 
Bestuurslid: Alfred Volkers
 
Bestuurslid: Frank van der Heijden
 

VOPN Secties

Het bestuur van de VOPN stimuleert het instellen van verschillende secties. Iedere sectie kent zijn eigen bestuur. Leden kunnen een verzoek indienen voor de oprichting van een sectie bij het bestuur van de VOPN. Hieronder enkele voorbeelden. 
 
Sectie Registratie en Accreditatie
 
Beschrijving: volgt
 
Sectiebestuur: Herman Prust, Erica Bohnen, en Ina Zeitlin. 
 
Contactgegevens:
 
 
Sectie Oplossingsgericht Maatschappelijk Werk
 
Beschrijving: volgt
 
Sectiebestuur:
 
Contactgegevens:
 
 
Sectie Oplossingsgericht Leidinggeven en Coachen
 
Beschrijving: volgt
 
Sectiebestuur:
 
Contactgegevens:
 
 
Sectie Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs
 
Beschrijving: volgt
 
Sectiebestuur:
 
Contactgegevens:
 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept de leden van de VOPN jaarlijks bijeen voor een Algemene Ledenvergadering. Agendapunten kunnen door de leden bij het bestuur vooraf worden ingediend. Alle leden hebben tijdens de ALV het recht om het woord te voeren. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 

Statuten en reglementen

 
Huishoudelijk reglement van de VOPN
 
Kamer van Koophandel
KvK Utrecht dossiernummer 64291049