Bestuur & Secties

VOPN Bestuur

Voorzitter:                         Esther de Wolf (oktober 2015, herkozen november 2017)
 
Secretaris:                         Alfred Volkers (benoemd juni 2018)
 
Penningmeester:               vacant: Mark Crouzen treed af als penningmeester in 2020 (oktober 2015, herkozen november 2017)
 
Algemeen bestuurslid:      Frank van der Heijden (benoemd juni 2018) 
 
Algemeeen bestuurslid:     vacant: Ammani Cherpanath is afgetreden november 2019 (benoemd maart 2019) 
 
Kascommissie 2020:         Joke van Oorschot en Ella de Jong. 
 

VOPN Secties & Commissies

Het bestuur van de VOPN stimuleert het instellen van verschillende secties. Leden kunnen een verzoek indienen voor de oprichting van een sectie bij het bestuur van de VOPN.  De secties die inmiddels zijn opgericht zijn :  
 
1. Commissie Aanmelding & Registratie (A&R)
 
Beschrijving:  
 
Contactpersonen: : Herman Prust, Erica Bohnen, en Ina Zeitlin.
Contactgegevens: 
 
 
2. Sectie Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs
 
Beschrijving: Wil je kennis delen, casu├»stiek bespreken, inspiratie vinden en een bijdrage aan het jaarlijkse congres leveren? Neem contact op met Dirk  of Sandra. Ze zijn praktisch ingesteld en helpen je bij wat jij wilt bereiken om oplossingsgericht werken in het onderwijs te bevorderen.

Contactpersonen: Dirk van der Wulp en Sandra Elzinga, 

Contactgegevens: dirk@motiverenisteleren.nl en sandra@betaonderwijsopmaat.nl

 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept de leden van de VOPN jaarlijks bijeen voor een Algemene Ledenvergadering. Agendapunten kunnen door de leden bij het bestuur vooraf worden ingediend. Alle leden hebben tijdens de ALV het recht om het woord te voeren. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 

Statuten en reglementen

2) Statutenwijziging jan 2020 
3) Ledenreglement VOPN
4) Huishoudelijk reglement van de VOPN
5) Kamer van Koophandel (KvK Utrecht dossiernummer 64291049)