Over VOPN

Wat is de oplossingsgerichte benadering?

De oplossingsgerichte benadering werd ontwikkeld rond 1980 aan het wereldberoemde Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee, Verenigde Staten. Steve de Shazer (1940-2005) en Insoo Kim Berg (1934-2007) ontwikkelden de Solution Focused Brief Therapy. Tijdens het werken met gezinnen en individuele clienten ontdekten zij dat het vaak niet nodig is om de oorzaak van klachten te onderzoeken of een diagnose te stellen. Zij richtten zich veel meer op de gewenste veranderingen dan op het probleemverleden van de client. Er ontstaat een respectvolle, doelgerichte benadering gebaseerd op samenwerking met de client. Een belangrijk uitgangspunt is dat de client over de benodigde kennis, vaardigheden en hulpbronnen beschikt om de gewenste veranderingen in gang te zetten.
 
Kort na het ontwikkelen van de oplossingsgerichte methodiek ontstaat een wereldwijde belangstelling. Naast het therapieveld raken ook maatschappelijk werk, ziekenhuiswezen, onderwijs, bedrijfsleven, sport, management en vele andere werkvelden geinspireerd. Men spreekt niet meer alleen over "oplossingsgerichte therapie" maar over de "oplossingsgerichte benadering". Over de gehele wereld wordt de oplossingsgerichte benadering toepast door vele beroepsgroepen en jaarlijks worden er meer dan 1900 boeken en artikels geschreven in vele talen.Wat is de VOPN?

De VOPN is de Nederlandstalige vereniging van en voor oplossingsgerichte professionals. Opgericht  op 7 oktober 2015 door Mark Crouzen, Esther de Wolf, Arnoud Huibers, Herman de Hoogh en Hans Cladder.
Zij biedt een thuis aan verschillende beroepsgroepen die werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek, brengt leden met elkaar in contact om kennis en ervaring uit te wisselen, bevordert oplossingsgerichte expertise en geeft informatie over lezingen, opleidingen en congressen. Zij stimuleert wetenschappelijk onderzoek en publicaties en maakt het oplossingsgerichte gedachtengoed toegankelijk voor een breed publiek.
 

Wat zijn de doelstellingen van de VOPN?

Een “thuis” bieden aan professionals die de oplossingsgerichte methodiek toepassen.
Deze professionals met elkaar in contact brengen.
Stimuleren van een kwalitatief hoogwaardige toepassing van de oplossingsgerichte methodiek door verschillende beroepsgroepen.
Kennis delen en praktijkervaringen uitwisselen betreffende de oplossingsgerichte methodiek.
Informatie verschaffen over oplossingsgerichte lezingen, trainingen, congressen, organisaties en initiatieven.
Toegankelijk maken van het oplossingsgerichte gedachtengoed voor een breed publiek.
Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties over de oplossingsgerichte benadering.
 

Voor wie?

De vereniging is bestemd voor professionals met een afgeronde HBO of academische opleiding, die zijn opgeleid in de oplossingsgerichte methodiek en deze toepassen in hun dagelijks werk. De leden van de VOPN representeren verschillende beroepsgroepen zoals psychologen, leerkrachten, managers, maatschappelijk werkenden, psychiaters, orthopedagogen, managers, directeuren, HR adviseurs, artsen, raadsonderzoekers, sportcoaches en vele andere beroepsgroepen. De VOPN heeft verschillende secties opgericht.