Literatuur

Basisboeken

 • Peter de Jong & Insoo Kim Berg (2015) De kracht van oplossingen; handboek oplossingsgericht werken (3e druk). Amsterdam: Pearson. 452p.
 • Fredrike Bannink (2013) Oplossingsgerichte vragen; handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Pearson. 288p.
 • Ronald Warner (2013) Solution-focused interviewing; a manual for practitioners. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press. 123p. 
 • Harvey Ratner, Evan George, & Chris Iveson (2012) Solution focused brief therapy; 100 key points & techniques. London & New York: Routledge. 254p.
 • Alasdair Macdonald (2010) Solution-Focused Therapy: Theory, Research & Practice. London: Sage. 256p.
 • Steve de Shazer en Yvonne Dolan (2009) Oplossingsgerichte therapie in de praktijk: wonderen die werken. Amsterdam: Hogrefe. 192p.
 • Hans Cladder (2000) Oplossingsgerichte Korte Psychotherapie. Amsterdam: Pearson. 159p.
 • Steve de Shazer (1994) Words were originally magic. New York & London: Norton.285p.

 

Wetenschappelijk onderzoek 

 • Cynthia Franklin e.a. eds. (2012) Solution-focused brief therapy; a handbook of evidence-based practice. New York: Oxford University Press. 426p.

 

Maatschappelijk werk

 • Herman Prüst & Sjef de Vries (2017) Oplossingsgericht werken in het sociaal werk. Interventiebeschrijving. Utrecht: Movisie. 52p
 • Wim Joosen & Wilma van der Vaart (2012) Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening; cirkels van empowerment. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 200p.
 • Sjef de Vries (2007) Wat werkt?; de kern en de kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP. 170p.  

 

Kinderbescherming

 • Andrew Turnell en Steve Edwards (2009) Veilig opgroeien; de oplossingsgerichte aanpak Signs of safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 242p.
 • Insoo Kim Berg (1994) Ik wil mijn kind niet kwijt; samenwerken met ouders onder dwang van de kinderbescherming: praktische richtlijn voor de hulpverlening. Haarlem: de Toorts. 175p.

 

Leidinggeven en coachen

 • Fredrike Bannink (2010) Oplossingsgericht leidinggeven; 101 tips voor optimaal samenwerken. Amsterdam: Pearson. 256p.
 • Insoo Kim Berg & Peter Szabo (2007) Oplossingsgericht coachen. Zaltbommel: Thema. 152p.
 • Louis Cauffman (2003) Oplossingsgericht management & coaching; simpel werkt het best. Utrecht: Lemma. 228p.
 • Paul Jackson & Mark McKergow (2002) The solutions focus; the simple way to positive change. London: Nicholas Brealey. 208p.  

 

Onderwijs

 • Ella de Jong & Paolo Terni (2017) Vertrouwen in ieder kind; oplossingsgerichte verhalen en werkvormen voor in de klas. Amsterdam: SWP. 94p
 • Sue Young (2012) Van pesten naar samenwerken; de supportgroep: oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag in school. Huizen: Pica. 148p
 • Louis Cauffman & Dick van Dijk (2009) Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Amsterdam: Boom. 320p.
 • Michael Durrant (2007) Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. Apeldoorn/Leuven: Garrant. 225p.

 

Kinderen en jeugdigen

 • Harvey Ratner & Denise Yusuf (2015) Brief coaching with children and young people; a solution focused approach. London & New York: Routledge. 145p.
 • Anne Bodmer Lutz (2014) Learning solution-focused therapy; an illustrated guide. Washington/London: American Psychiatric Publishing. 212p.
 • John Murphy & Barry Duncan (2009) Doelgerichte hulp aan kinderen en jeugdigen; praktische handreikingen voor oplossingsgericht werken. Amsterdam: Pearson. 188p.
 • Insoo Kim Berg & Therese Steiner (2009) Het spel van oplossingen; oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen. Amsterdam: Harcourt. 256p.

 

Ouderen

 • René den Haan & Fredrike Bannink (2012) Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen. Amsterdam: Pearson. 319p.

 

Verstandelijke beperking

 • Giessen, E.v.d. & Verzaal, H. (2018) Samen werkt het beter. Oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg. Breindok. 220 p.
 • Jan Teggelaar c.s. (2014) Oplossingsgericht werken met mensen met een verstandelijke handicap. Amsterdam: Boom/Nelissen. 102p
 • John Roeden & Fredrike Bannink (2007) Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Amsterdam: Harcourt. 280p

 

Relatie & seksualiteit

 • Elliot Connie (2013) Solution building in couples therapy. New York: Springer. 115p.
 • Michele Weiner Davis (2004) The sex-starved marriage: boosting your marriage libido: a couple's guide. New York & London: Simon & Schuster. 224p
 • Shelley Green & Douglas Flemons eds. (2004) Quikies; the handbook of brief sex therapy. New York & London: Norton. 257p.
 • Michele Weiner Davis (2001) The divorce remedy; the proven 7-step program for saving your marriage. New York & London: Simon & Schuster. 316p.

 

Alcohol en drugs

 • Teri Pichot & Sara Smock (2003) Solution Focused Substance Abuse Treatment. New York: Routledge. 254p.
 • Teri Pichot & Yvonne Dolan (2003) Solution-focused brief therapy; its effective use in agency settings. New York/London/Oxford: Haworth. 243p.
 • Insoo Kim Berg & Norman Reuss (1998) Solutions step by step; a substance abuse treatment manual. New York & London: Norton. 185p.
 • Insoo Kim Berg & Scott Miller (1992) Working with the problem drinker; a solution-focused approach. New York/London: Norton. 216p.

 

Eetproblemen

 • Frederike Jacob-Doreleijers (2007) Recept voor oplossingen: eetstoornissen oplossingsgericht behandelen. Amsterdam: Harcourt. 182p.

 

Trauma

 • Yvonne Dolan (2000) Stap voor stap; de zoektocht voorbij trauma en therapie op weg naar een leven van geluk. Baarn: HB uitgevers. 176p.
 • Yvonne Dolan (2005) Omgaan met seksueel misbruik; oplossingsgerichte therapie en Ericksoniaanse hypnose voor volwassenen. Amsterdam: Harcourt. 196p.
 • Fredrike Bannink (2015) Posttraumatisch succes; optimaal functioneren met positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Amsterdam: Pearson. 360p.

 

Suicidepreventie

 • Haan, R. de & Bannink, F. (2017) Suicide preventie, Oplossingsgericht werken aan hoop. Amsterdam: Boom Uitgevers. 288 p.
 • Heather Fiske (2008) Hope in Action. Solution-focused Conversations About Suicide. Washington: Haworth. 368p.
 • John Henden (2008) Preventing suicide; the solution focused approach. New York: Wiley. 226p.

 

Autisme

 • Els Mattelin en Hennelore Volckaert (2015) Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme. Amsterdam: Boom/Garant. 91p
 • Veronica Bliss & Genevieve Edmonds (2010) A self-determined future with Asperger syndrome; solution focused approaches. London: Jessica Kingsley Publishers. 160p.