Welkom bij de
VOPN

Wat is de VOPN?

De VOPN is de Nederlandstalige vereniging van en voor oplossingsgerichte professionals. Zij biedt een thuis aan verschillende beroepsgroepen die werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek

Oplossingsgerichte benadering?

De oplossingsgerichte benadering werd ontwikkeld rond 1980 aan het wereldberoemde Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee,

Bestuur & Secties

Het bestuur van de VOPN stimuleert het instellen van verschillende secties. Iedere sectie kent zijn eigen bestuur. Leden kunnen een verzoek indienen voor de oprichting van een sectie bij het bestuur van de VOPN.

Agenda

Laatste nieuws

  1. 19/11/2021

    Oplossingsgericht werken heeft in 2017 de status gekregen van “wetenschappelijk bewezen volgens goede aanwijzingen”

  2. 9/7/2021

    Op de 8e Algemene Ledenvergadering van de VOPN zijn 2 bestuursleden herkozen en 2 nieuwe bestuursleden gekozen: het bestuur bestaat nu