Wat is de VOPN?

De VOPN is de Nederlandstalige vereniging van en voor oplossingsgerichte professionals. Zij biedt een thuis aan verschillende beroepsgroepen die werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek, brengt leden met elkaar in contact om kennis en ervaring uit te wisselen, bevordert oplossingsgerichte expertise en geeft informatie over lezingen, opleidingen en congressen. Zij stimuleert wetenschappelijk onderzoek en publicaties en maakt het oplossingsgerichte gedachtengoed toegankelijk voor een breed publiek.