Algemene ledenvergadering

26/3/2024

Hallo Collega’s.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 maart jongstleden heeft het bestuur van de VOPN het voornemen van opheffen van de vereniging voorgelegd aan de tijdens de vergadering aanwezige leden.
Er is een stemming gehouden waarin bijna alle aanwezige leden instemden met de opheffing. Eén van de leden heeft zich onthouden van stemming.
Statutair is het echter vastgelegd dat voor een dergelijke beslissing in eerste instantie 75% van de leden aanwezig moet zijn. Er waren 18 leden aanwezig. De VOPN heeft 96 leden dus het quotum is niet gehaald.

Daarom zijn we genoodzaakt om een nieuwe vergadering te beleggen. Statutair is nu een meerderheid van het aantal aanwezige leden voldoende om de beslissing te kunnen nemen.

Daarom nodigt het bestuur van de VOPN je uit voor een nieuwe
Algemene Ledenvergadering via ZOOM op woensdag 10 april om 20.00 uur.

Binnenkort krijgen alle leden een ZOOM-link naar de bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet.

Het VOPN-bestuur.