Eén stapje vooruit...

3/11/2023

 

Wie weet ... in 2024: Een live congres van en door leden van de VOPN.

Het congres op 3 november 2023 is uitgesteld.

We hadden onderstaand programma in gedachte:

************.    ***************.      ******************.    ************************

Het pad naar jouw gewenste toekomst: een helder WAT, een flexibel HOE

Wendy van den Bulck

In deze workshop neem ik je mee in een krachtige uitnodiging die paarden ons voorleven: wees helder op het WAT, en flexibel in het HOE. Zet een duidelijke intentie naar de toekomst en blijf daar trouw aan (het WAT), en doe in elk Hier en Nu wat nodig is om stap voor stap te blijven bewegen in de richting van jouw keuze (het HOE).

Paarden leven het ons steevast voor: hun ultieme gewenste toekomst is overleven (hun WAT) en alles wat ze in elk Hier en Nu doen, is in functie van die Best Hope. HOE ze dat doen, is steeds weer afgestemd op wat in dat moment, in die situatie nodig is en voortbouwend op wat werkt.

Het doet hen nieuwsgierig, alert, flexibel en daadkrachtig in het leven staan. En… dat kan jij ook :)

Ik ontwikkelde een tool die handvatten geeft om dit pad (nog) bewuster te gaan bewandelen. Kom het ontdekken in deze interactieve en ervaringsgerichte workshop.

Website: www.equoia.org

***************.    ************.    ***********.    **************.    *************.  

Hoe is of wordt Oplossingsgericht werken toekomstbestendig?

Herman Prüst

Ik wil in deze interactieve workshop graag komen tot een uitwisseling tussen de deelnemers over de stand van zaken in Ned. m.b.t. de toepassing van OGW. Ik hoop op het verzamelen van wensen en ideeën voor de toekomst van het OGW waar we samen en ieder voor zich mee verder kunnen.

We zullen werken aan de hand van vragen en stellingen.

Ik ben benieuwd naar:

Wat is ieders werkpraktijk?

Wat zie je gebeuren als gevolg van jouw werkpraktijk?

Wat weet je de over de toepassing door andere professionals en opleidingen/instellingen?

Wat gaat er goed m.b.t. OGW als toegepaste methodiek?

Wat heeft aandacht nodig?

Wat zou je graag zien gebeuren als vooruitgang m.b.t. het toepassen van OGW?

Welke andere vragen of kwesties verdienen aandacht volgens jou?

*********.    *******.    ********.    **********.    *********.    **************

Workshop: Hoe kan intervisie bijdragen aan je eigen toekomstbestendigheid?

Paut Struik

Vergrijzing, dubbele vergrijzing, een afnemend aantal werknemers, jonge mensen die hun vak al snel weer verlaten – je zou er somber van worden. Investeren in je eigen veerkracht en in die van je medewerkers is broodnodig en zal de komende decennia nog belangrijker worden. Oplossingsgerichte intervisie is daar een uitstekend hulpmiddel voor. In de loop van de jaren ben ik, in binnen- en buiteland, volop gaan experimenteren met gemengde groepen, wisselende aantallen, online bijeenkomsten, mensen die wel of niet iets wisten van oplossingsgericht werken: en wat blijkt? Het werkt altijd. Veerkracht en onderling vertrouwen zijn de twee belangrijkste winstpunten. En er zijn er nog een heleboel aan te wijzen.

Ik ga graag met jullie in gesprek over jullie en mijn ervaringen en misschien doen we dat wel middels een (uiteraard oplossingsgerichte!) intervisievorm. Hoe weet ik nog niet, vaak bedenk ik de vorm ter plekke. Dus neem jullie eigen ‘Hoe kan ik ...?’ vragen mee, maar wie weet doen we ook wel een ‘omgekeerde intervisie’ en leg ik jullie mijn vraag over dit onderwerp voor.

Het wordt in ieder geval speels en serieus tegelijk, en hopelijk inspirerend voor ons allemaal. Ik kijk er naar uit!

*********.    ***********.    *************.    ***************.    ***********.   *******.   *********.     **********.    **********.    **********

Werken in een gedwongen kader

Jeroen van Berkel

In deze workshop komt werken met delinquenten aan bod. We bespreken mogelijke reacties op het verlies van hun autonomie.

Reclassering Nederland bestaat dit jaar 200 jaar en is daarmee een van de oudste hulpverleningsorganisaties in Nederland. Het vak van reclasseringswerker heeft zich in al die jaren sterk ontwikkeld van een  vrijwillig contact  naar een contact in het gedwongen kader. Er is bij cliënten spraken van on-vrijwilligheid  en daar reageren zij op. Deze reacties liegen er soms niet om, maar naast boosheid komen wij veel soorten en vormen tegen. Hoe zou u daarmee omgaan?

Wat weet u nog meer van werken met gestuurde cliënten? 

*******.    *********.     ********.     *********.      **********.     ********      *********.    ********

The Mindsetter - spelenderwijs oplossingen vinden.

Gesa Döringer

The Mindsetter Game© is een innovatieve oplossingsgerichte interventie ontwikkeld met als doel de SF mindset actief toe te passen in therapie en coaching én om professionals erin op te leiden in workshops en trainingen. Het gepresenteerde spel combineert de oplossingsgerichte therapie met game based learning (GBL). Het is veelvuldig aangetoond, dat GBL effectief is bij het zich eigen maken van nieuwekennis en verkennen van nieuwe perspectieven.

Het spel geeft cliënten letterlijk de ruimte om na te denkenover hun gewenste toekomst. De vier kwadranten nodigen cliënten uit om doelen te stellen, te ontdekken over welke hulpbronnen ze al beschikken, nieuwe ideeën en perspectieven te verkennen en te onderzoeken welk verschil het behalen van dat doel in hun leven zal maken. Dit gebeurt d.m.v. vragen vanuit de oplossingsgerichte therapie. Het spel biedt daarmee een onderbouwde methodiek om herstel- en cliëntgericht werken in de praktijk te brengen. In groepsverband stimuleert het samenwerking en peer support. Tijdens het spel concentreren de spelers zich op hun persoonlijk doel maar zijn daarnaast getuige van elkaars proces en vooruitgang. 

*********.   ************.   ************.    *****************.    *************    ***********.  *********.    *********.    *******

Nico Schouws

Docent Hogeschool Utrecht - iPABO 

Gedrag / Gesprekstechnieken

 

*********.    **********.    ***********.    ***********.    ************