Afscheid 3 VOPN bestuursleden tijdens de ALV op 16 juni 2018

1/9/2018

Op de laatste AVL, 16 juni 2018 in het Kuhrhaus in Schevingen, hebben Hans Cladder, Arnoud Huibers en Herman de Hoogh, 3 bestuurleden van het eerste uur, hun functie in het bestuur neergelegd. Alledrie waren vanaf het begin betrokken bij de oprichting van de VOPN en hebben de afgelopen 4 jaar veel werk verricht voor het in de startblokken zetten van de vereniging. Tijdens de ALV werden zij door de voorzitter bedankt voor hun inzet.