Databank Movisie neemt Oplossingsgericht Werken op als Effectieve Interventie.

2/5/2017
In de databank van Movisie wordt Oplossingsgericht Werken opgenomen als Effectieve Interventie.
Vier VOPN leden, namelijk Herman Prüst en Sjef de Vries (schrijvers) en Marion Hoeffgen en Wim Joosen (tweede lezers) hebben veel werk verzet.
 
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein en werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.