Bijeenkomst landelijke oplossingsgerichte associaties (ICG)

12/9/2015

Bestuurslid Arnoud Huibers vertegenwoordigt de VOPN in oprichting.