Algemene Ledenvergadering VOPN

De 7e Algemene Ledenvergadering van de VOPN zal dit jaar gehouden worden op donderdag 25 juni van 19.00 - 20.30 via Zoom. Opgeven voor deze vergadering kan via info@vopn.nl tot en met uiterlijk zondag 21 juni. ‚ÄčAls je je opgeeft ontvang je 30 minuten voor aanvang een link waarmee je kan inloggen. Inloggen kan vanaf 18.30.

De stukken voor deze ALV zullen uiterlijk 11 juni op de website staat voor leden. 

 

De voorlopige agenda is : 

1.     Concept  Notulen ALV nr 6: van 2 november 2019

2.     Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 

3.     Jaarrekening 2019 en begroting 2020 inclusief bespreking verslag Kascommissie 2019 en benoeming commissie 2020 

4.     Stemmen over nieuwe Huishoudelijk reglement inclusief Ledenreglement

5.     Vacature penningmeester 

6.     Berichten uit de verschillende secties, initiatieven en commissies

7.     Rondvraag en afsluiting