Algemene Ledevergadering maandag 3 oktober

Op maandagavond 3 oktober vindt de Algemene ledenvergadering van de VOPN plaats.

Het bestuur wil dan graag met alle leden spreken over de ervaringen van het afgelopen jaar en vooral over de plannen voor de toekomst. Daarnaast zal de kascommissie de financien bespreken en de financien goedkeuren.

Agenda jaarvergadering  VOPN 03 oktober 2022

Tijd: 20:00 uur     Plaats: online

 

  1. Welkom
  2. Notulen jaarvergadering 25-06-2020
  3. Financiën  / Begroting 2022 – 2023
  4. Jaarverslag 2022-2023
  5. Input nieuwe ideeën
  6. Afsluiting

Het zou daarnaast ook mooi zijn als er leden opstaan die een rol willen nemen in de vereniging, hetzij in het bestuur, een werkgroep of in de accreditaiecommissie.

Voor de algemene ledenvergadering heeft het bestuur een Jaarplan geschreven.
Via deze link kun je het jaarplan bekijken.
 

Laat alsjeblieft even weten of je er bij bent volgende week.
Alle leden krijgen zondagavond de link naar de bijeenkomst.

We hopen je 3 oktober (online) te zien.

Algemene Ledenvergadering VOPN

3 oktober 2022
Van 20.00- 21.30 uur
Online in ZOOM