Werkgroep oplossingsgericht werken in het onderwijs

Wil je kennis delen, casu├»stiek bespreken, inspiratie vinden en een bijdrage aan het jaarlijkse congres leveren? Neem contact op met Dirk  of Sandra. Ze zijn praktisch ingesteld en helpen je bij wat jij wilt bereiken om oplossingsgericht werken in het onderwijs te bevorderen.

Contactpersonen: Dirk van der Wulp en Sandra Elzinga,

Contactgegevens: dirk@motiverenisteleren.nl en sandra@betaonderwijsopmaat.nl