3. Actieve oplossingsgerichte online momenten

De deelnemers komen met een persoonlijke uitdaging die alleen
bekend is bij henzelf. Zij krijgen 8 opdrachten die ter plekke worden
uitgevoerd. Aan het eind van de workshop heeft iedereen een plan
mbt een privé uitdaging.
Benodigde materialen: pen/potloden, 8x A4 papier en 11 post-its