Nieuw bestuur VOPN geïnstaleerd op ALV van 8 juli 2021

9/7/2021

Op de 8e Algemene Ledenvergadering van de VOPN zijn 2 bestuursleden herkozen en 2 nieuwe bestuursleden gekozen: het bestuur bestaat nu uit: Affred Volkers, Frank van der Heijden, Ella de Jong en Ron van Achteren. We feliciteren alle 4 de betsuursleden met hun nieuwe functie en wensen hen het allerbeste toe, inclusief veel plezier, voor de komende bestuursperiode van 3 jaar. De verschillende functies moeten nog verdeeld worden onder de bestuursleden, maar dat gaan mee aan de slag in september na het zomer reces. 

Dat betekent ook dat Esther de Wolf en Mark Crouzen, respectievelijk voorzitter en penningmeester, na twee bestuurstermijnen, het bestuur hebben verlaten. Beiden kijken met plezier terug op de bijdrage die zij hebben kunnen leveren aan de eerste 7 jaar van VOPN (oprichting en bestuur) en willen alle andere bestuursleden, waaronder ook Herman de Hoogh en Arnout Huibers, bedanken voor de samenwerking en willen hierbij ook alle leden bedanken voor het vertrouwen!