Manfred Vogt: How to support clients in constructing hope for their future.

Over de inhoud van de dag: Allereerst een uiteenzetting van de Oplossingsgerichte aanpak van het NIK met daarin specifieke aandacht voor: - De betekenis van Korte oplossingsgerichte therapie - Conceptuele uitgangspunten, waarbij de volgende onderdelen aan bod zullen komen - Time Frames - Het psychische systeem - Drie Perceptuele perspectieven - Het weten en het niet weten - Logische niveaus - Demonstraties en oefeningen In de middag: - Introductie in het NIK HOPE/PELZ model - Oefeningen en rollenspelen - Werken met adolescenten met gebruik van plaatjes/ foto’s - Vragen, conclusies en reflecties Voor meer informatie: http://www.resourcesunited.nl/workshops