Algemene Ledevergadering

Op maandagavond 12 september vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de VOPN plaats.

Het bestuur wil dan graag met alle leden spreken over de ervaringen van het afgelopen jaar en vooral over de plannen voor de toekomst.

Daarnaast zal de kascommissie de financien bespreken en de financien goedkeuren.

Het zou daarnaast ook mooi zijn als er leden opstaan die een rol willen nemen in de vereniging, hetzij in het bestuur, een werkgroep of in de accreditaiecommissie.

Algemene Ledenvergadering VOPN

12 september 2022
Van 20.00- 21.30 uur
Online in ZOOM