De VOPN is een thuis voor oplossingsgerichte professionals. Zij bevordert methodische vakbekwaamheid door uitwisseling van kennis en ervaring en geeft informatie over opleidingen en congressen. Zij stimuleert wetenschappelijk onderzoek en publicaties en maakt het oplossingsgerichte gedachtengoed toegankelijk voor een breed publiek. 

 

 

De leden van de VOPN representeren verschillende beroepsgroepen en zetten zich in voor een kwalitatief hoogwaardige toepassing van de oplossingsgerichte methodiek in verschillende werkvelden: hulpverlening, onderwijs, medische zorg, management, sport en coaching.